Poslání

Prostřednictvím pečovatelské služby poskytujeme uživatelům takovou míru podpory, která jim pomáhá zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života v jejich domácím prostředí. Služba vychází z nepříznivé sociální situace uživatele a je poskytována na základě jeho individuálních potřeb v domácnostech našich uživatelů nebo ve středisku osobní hygieny, které se nachází v Centru seniorů Mělník.

Cílová skupina

Dospělí (od 18 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka.

Cíle

1) Umožnit uživateli důstojné dožití ve vlastní domácnosti, a to bez nutnosti odchodu do zařízení pobytových sociálních služeb.

2) Podpora a pomoc uživateli v činnostech, které si nezvládne zajistit vlastními silami či za pomoci svých blízkých, a to na základě jeho individuálních potřeb.

3) Zachování a podpora sociálních a společenských kontaktů uživatele se sociálním prostředím (rodina, přátelé, služby) s důrazem na jejich svobodnou vůli.

Principy

1) Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem uživatelům – soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány.

2) Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů.

3) Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení.

4) Uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi.

5) Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.

6) Podpora uživatele – nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti.

Kontakt sociální pracovnice:

 

Kontakt na vedoucí terénní pečovatelské služby:

Mgr. Jana Hostáková, DiS.
Kontaktní formulář (zaslání dotazu vedoucí terénní pečovatelské služby)
Tel: 315 630 040 (recepce)
GSM: 723 842 480
e-mail: j.hostakova@ssmm.cz

 

Dokumenty terénní pečovatelská služba: