Pravidla návštěv v Centru seniorů Mělník

Dne 25.5.2020 dochází k uvolnění opatření, která byla přijata v důsledku řešení pandemie v oblasti sociálních služeb. Rodinní příslušníci, opatrovníci a další blízké osoby tak mohou od pondělí opět navštěvovat seniory v našem domově.

Své blízké prosím navštěvujte pouze pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění – nachlazení, rýma, kašel.

Před vstupem do Centra seniorů Mělník Vám pracovnice recepce změří teplotu, pokud by Vaše teplota přesahovala 37,0° C, nebude Vám umožněna návštěva. Dále je nezbytný Váš podpis na čestném prohlášení o Vašem zdravotním stavu.

Návštěvní hodiny jsou stanoveny od pondělí do neděle takto:

Dopoledne – od 10:00 – 12:00 hodin

Odpoledne – od 14:00 – 17:00 hodin

 

Žádáme Vás dále o respektování následujících pravidel:

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby u jednoho seniora ve stejném čase.

Ve vstupních halách jednotlivých domovů jsou připraveny:

■ jednorázové roušky

■ dezinfekce na ruce

 

Nejprve si vydezinfikujte ruce dezinfekcí s virucidním účinkem a nasaďte si novou jednorázovou roušku, kterou Vám předá pracovník recepce.

Při odchodu z našeho domova vyhoďte použité jednorázové pomůcky do připravených a označených nádob a opět si vydezinfikujte ruce.

Dodržujte odstup minimálně 2 metry od ostatních návštěvníků.

Pokud to počasí a zdravotní stav seniora dovolí, vezměte ho na procházku do venkovních prostor našeho domova.

Senioři a jejich rodinní příslušníci z Domova Vážka mohou využít venkovní terasu na 1.patře.