Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Zásady pro poskytování sociální služby

 1. Dodržování základních lidských práv
  Zamezit jejich porušování, tzn. respektovat svobodu, důstojnost, soukromí a diskrétnost, chránit před zneužitím osobních údajů, chránit před předsudky a stigmatizací (nálepkováním), ke kterému by mohlo dojít v průběhu poskytování služby. Umožnit uplatňování vlastního postoje, názoru a vlastní vůle.
 2. Individuální přístup ke klientům
  Vytvářet takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží přirozenému prostředí a potřebám.
  Poskytovat služby dle sestavených individuálních plánů a stanovených osobních cílů. Snažit se o získání důvěry, spokojenosti, zachování původních schopností a dovedností, což vyžaduje ohleduplnost, otevřenost, profesionalitu a citlivý přístup. Pokud je to možné, dále tyto schopnosti rozvíjet. Za každé situace se vždy ke klientům chovat s respektem a úctou.
 3. Podporovat sociální integraci
  Snažit se, aby klient zůstal v kontaktu s rodinou a přáteli, popř. pomoci tento vztah navázat. Klient má možnost pohybovat se mimo Domov, např. navštěvovat rodinu, přátelé a známé apod.
  Podporovat aktivní život, nabízet a zapojovat do zájmových, terapeutických, kulturních a společenských aktivit.
  Možnost využívat služeb dobrovolníků a dostupných služeb mimo domov – např. obchody, pošta, spořitelna, městský úřad, kulturní centrum, restaurace, sportovní areál, muzeum, apod.
 4. Odbornost pracovníků
  Zajišťovat odborné vzdělávání zaměstnanců, supervize, semináře, konference a školení zaměřená na sociální služby. Podporovat týmovou spolupráci a motivovat zaměstnance ke zkvalitňování poskytovaných služeb.
 5. Respektování mlčenlivosti
  V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pracovníci zařízení zachovávají mlčenlivost týkající se všech osobních a citlivých údajů uživatele služeb. 

Filozofie a strategie péče

 • Individualizovaná péče
 • Zvládání problematického chování
 • Výživa a hydratace
 • Společné prostory
 • Orientace
 • Kvalifikace v demencích
 • Kompetence pracovníků