Dobrovolník je člověk, který poskytuje nejen svou pomoc, ale i energii a dovednosti ostatním lidem bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Odměnou mu je pocit uspokojení a nemalé díky těch, kterým věnuje nejen čas, ale také pochopení, úsměv a vlídné slovo.

Dobrovolníci v naší organizaci vykonávají mnoho činností, kterými jsou například:

  • doprovody uživatel k lékařům na různá vyšetření, prohlídky a zákroky;
  • Canisterapie, metoda pozitivního působení na psychologickou, sociálně integrační  a pohybovou stránku klienta prostřednictvím speciálně vedeného a vycvičeného psa. Canisterapie je léčba láskou psa, kdy kladný vztah mezi psovodem a psem je přenášen na klienty;
  • spolupráce s  aktivizačními pracovníky zaměřená na volnočasové aktivity uživatel včetně  klientů s Alzheimerovou chorobou na oddělení Vážka;
  • roztřídění a uspořádání knih v knihovnách podle autorů a žánrů;
  • vyprávění, četba, společné luštění křížovek procházky, nákupy;
  • výpomoc při kulturních akcích pořádaných CSM.

Centrum seniorů Mělník má opravdu velké štěstí, že má ve svých řadách dobrovolníky  se srdcem na dlani, s velkým pochopením a empatií. Dobrovolnictví se v CSM  plně rozvíjí a zájemců o tuto činnost přibývá.

Každého nového zájemce o dobrovolnou činnost rádi přivítáme.

Kontakt:

Mgr. Jana Hostáková, DiS.
vedoucí sociálního, aktivizačního úseku a TPS
Tel: 315 630 040
GSM: 723 842 480
e-mail: j.hostakova@ssmm.cz