INFORACE PRO NÁVŠTĚVY
Každý pátek od 12:00 – 13:00 budeme testovat VŠECHNY zájemce, kteří chtějí přijít navštívit své blízké do našeho domova.
 Víme, že je mnohdy složité si zajistit místo na testy a chceme dopřát našim seniorům čas s těmi, které mají rádi.  
Zájemci se musí nahlásit dopředu na recepci, děkujeme!

Od 22.3.2021 jsou povoleny návštěvy v Centru

seniorů Mělník za podmínek uvedených v příloze

 

Pokud máte zájem o zprostředkování videohovoru neváhejte zavolat sociálním pracovnicím:

Domov Penzion – K. Vozábová 605 231 957

Domov Ludmila – S. Kyselová 605 231 905

Domov Vážka – M. Kučabová 734 442 733

 

Centrum seniorů Mělník (CSM)

je příspěvkovou organizací města Mělníka.

CSM nabízí své komplexní služby v těchto zařízeních: