Od pondělí 23.11.2020 bude zprovozněna návštěvní buňka

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV DO ODVOLÁNÍ

v Centru seniorů Mělník, výjimkou jsou senioři, kteří se nacházejí v paliativním stádiu péče.

Pokud máte zájem o zprostředkování videohovoru neváhejte zavolat sociálním pracovnicím:

Domov Penzion – K. Vozábová 605 231 957

Domov Ludmila – S. Kyselová 605 231 905

Domov Vážka – M. Kučabová 734 442 733

 

Předávání balíčků pro seniory

pondělí od 12:30 – 17:00 hodin a úterý od 8:00 – 12:00 hodin

Balíčky budou ošetřeny dezinfekcí a uloženy v izolaci cca 2 dny, z tohoto důvodu jsou vhodné pouze trvanlivé potraviny.

Balíčky, prosím, doneste v igelitové tašce označené jménem seniora, kterému je balíček určen.

Telefonní číslo na pracovníka, který od Vás balíček převezme:

DOMOV PENZION: 733 188 888

DOMOV LUDMILA A DOMOV VÁŽKA: 315 630 040.

 

Centrum seniorů Mělník (CSM)

je příspěvkovou organizací města Mělníka.

CSM nabízí své komplexní služby v těchto zařízeních: