NÁVŠTĚVY V CSM od 27.7.2020
Návštěvní hodiny jsou bez omezení za podmínky max. 2 osob u jednoho uživatele můžete své blízké navštěvovat od 7 hodin ráno do 19:30 hodin do večera. Doporučujeme návštěvám, pokud je to ze strany uživatele možné, setkání uskutečnit mimo budovu CSM v našem areálu. U recepce Vám pracovník změří teplotu – nesmí být vyšší než 37,0°C, vyplníte standardizované čestné prohlášení. Stále platí dezinfekce rukou a výměna roušky, které jsou k dispozici u vstupů do našich domovů. 
Naše uživatelé žádáme o omezení návštěv mimo areál a to i svých nákupů především v Kauflandu, ale i dalších pochůzek. 
 

 

Centrum seniorů Mělník (CSM)

je příspěvkovou organizací města Mělníka.

CSM nabízí své komplexní služby v těchto zařízeních: