Prostřednictvím terénní pečovatelské služby se snažíme o to, aby senioři mohli bezpečně žít ve svém domácím prostředí co nejdéle, pomáháme našim uživatelům udržet si spokojený a důstojný život, respektujeme jejich individuální potřeby a podporujeme jejich samostatnost.

Poslání

Prostřednictvím pečovatelské služby poskytujeme uživatelům takovou míru podpory, která jim pomáhá zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života v jejich domácím prostředí. Služba vychází z nepříznivé sociální situace uživatele a je poskytována na základě jeho individuálních potřeb v domácnostech našich uživatel nebo ve středisku osobní hygieny, které se nachází v Centru seniorů Mělník.

Cílová skupina

Dospělí ( od 18 let) a senioři ( od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka.

Hlavní cíle pečovatelské služby jsou:

1) Umožnit uživateli důstojné dožití ve vlastní domácnosti, a to bez nutnosti odchodu do zařízení pobytových sociálních služeb 2) Podpora a pomoc uživateli v činnostech, které si nezvládne zajistit vlastními silami či za pomoci svých blízkých, a to na základě jeho individuálních potřeb. 3) Zachování a podpora sociálních a společenských kontaktů uživatele se sociálním prostředím (rodina, přátelé, služby) s důrazem na jejich svobodnou vůli.

Základní činnosti  pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

(pomoc se vstáváním, ranní hygienou, příprava snídaně, oblékání)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění a dovoz oběda)

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti ( úklidy, nákupy, pochůzky, žehlení)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(rozhovor, procházka, doprovod k lékaři, na úřady atd.)

  Pečovatelská služba dále zajišťuje všem osobám bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace. Vedle základních činností nabízí i tzv. fakultativní služby (doplňkové) např. pedikúru.

Jak lze o službu požádat?

Telefonicky nebo osobně zkontaktovat sociální pracovnici, která zájemce navštíví ve vlastní domácnosti, aby s ním projednala, jaké služby a v jakém rozsahu potřebuje.

Kontakt sociální pracovnice:

Gabriela Robotková, DiS.
tel: 734 442 731
email: g.robotkova@ssmm.cz

Kontakt vedoucí Terénní pečovatelské služby:

Mgr. Jana Hostáková, DiS.

Kontaktní formulář (zaslání dotazu vedoucí terénní pečovatelské služby)

Tel: 315 630 040 (recepce)
GSM: 723 842 480
e-mail: j.hostakova@ssmm.cz

Pečovatelky terénní pečovatelské služby:

Vlasta Andréeová

GSM: 605 231 915

Dana Bardová

GSM: 605 231 916

Lucie Beranová

GSM: 605 231 911

Ladislava Dostálová

GSM: 734 233 627

Lucie Kroupová

GSM: 731 116 832

Miroslava Křížková 

GSM: 605 231 910

Šárka Kubešová

GSM: 605 231 901

Martina Mikulecká

GSM: 731 116 959

Jana Špitálníková

GSM: 605 231 909

 

Dokumenty terénní pečovatelská služba: