Ordinace praktické lékařky
Domov Ludmila + Domov Vážka

MUDr. OŠKEROVÁ Mária
Ordinační hodiny:

Úterý: 8.00 – 11.00 hod.
Čtvrtek: 15.00 – 16.00 hod.

 

 Ordinace praktické lékařky
Domov Penzion

MUDr. HARTLOVÁ Kateřina
Ordinační hodiny:

Čtvrtek: 7.30 – 11.30 hod.
(poslední pacient v 11.15 hod.)
Odběry: 7.30 – 8.30 hod.
Vyšetření: po odběrech dle pořadí

 

MUDr. SEKOT Miroslav
psychiatr

Ordinační hodiny:
 Pondělí: 8.00 – 16.00 hod.