Naše velké poděkování patří zpěvačce Lence Ducháčkové, která Centru seniorů Mělník věnovala sponzorský dar ve formě časově neomezeného koncertu, díky kterému byl vytvořen nejeden úsměv na tváři našich seniorů, ale i zaměstnanců.