Péče o nemocné s demencí je jedním z nejnáročnějších úkolů, který může člověka v životě potkat. Představuje mimořádnou emoční, fyzickou a zároveň psychickou zátěž.

Centrum seniorů Mělník je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Poskytujeme kvalitní služby pro seniory, kteří onemocněli demencí a pomáháme též těm, kteří o ně pečují.

Zajišťujeme individuální konzultace, poradenství, trénování paměti.  Máme též zaregistrovanou pobytovou sociální službu, jedná se o Domov se zvláštním režimem Vážka a odlehčovací služby.

„Čaj o páté“

  • jedná se o setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující o osoby s demencí
  • nabízíme místo, kde mohou pečující osoby získat informace o tom:
    • jak pečovat o člověka s demencí, jak pečovat nejen o něj, ale i o sebe
    • prostor pro předání zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí

Na „Čaj o páté“ zveme současně i rodinné příslušníky, kteří mají své blízké na oddělení se zvláštním režimem – Vážka.
Setkání slouží k předávání informací, zodpovězení Vašich dotazů, vyslyšení námitek, podnětů apod.

Společná setkání pro rodiny uživatelů Vážky a rodinné pečující se konají v kavárně Domova Ludmila.

Další setkání se uskuteční dne 30.5.2016. Pokud byste nás rádi navštívili, kontaktuje prosím naši sociální pracovnici.

Kontakt:

Bc. Renata Hencová
tel:315 630 040 (recepce)
Tel.: 734 442 733
e-mail: r.hencova@ssmm.cz