Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Domov pro seniory se zvláštním režimem představuje pobytovou službu, která je poskytována osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Vážka

  • kapacita je 66 lůžek,
  • pro uživatele jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje,
  • pokoje mají bezbariérový přístup, jsou standardně vybaveny nábytkem, balkónem, signalizací, telefonním přístrojem.

Posláním Domova Vážka je:

Vytvořit klidné a bezpečné prostředí se zajištěním odborné péče a umožnit tak prožití smysluplného života.

Cíle:

  1. Pomoc a podpora při zachování stávající úrovně soběstačnosti a samostatnosti uživatele
  2. Pomoc a podpora při zachování společenských návyků a dovedností
  3. Uplatňovat metody a techniky podporující paměť, jemnou motoriku, jazykové a smyslové schopnosti

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby ( 55 let a výše), které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, převážně demencí Alzheimerova typu, a jejich situace vyžaduje péči druhé osoby.

Komu není služba určena:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.
  • Osobám s chronickým duševním onemocněním.

Služby v domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti:

1) poskytnutí ubytování

– úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

2) poskytnutí stravy

– zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin

3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

6) sociálně terapeutické činnosti

7) aktivizační činnosti:

8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajištění zdravotní péče

Zdravotní služba je zajišťována 24 hodin denně registrovanými zdravotními sestrami. Uživatelé mají možnost požádat si o registraci u praktického lékaře, který má ordinaci v domově seniorů či využívat též ambulantní služby psychiatra našeho zařízení.

Zajištění přímé péče

Pečovatelské služby jsou poskytovány 24 hodin denně pracovníky v přímé péči. Služby jsou zajištěny individuálně, dle potřeb a přání uživatele.

Aktivizace uživatelů

Aktivizace pro uživatele je zajištěna aktivizačním úsekem. K aktivnímu životu v domově slouží tělocvična, aktivizační místnosti, internetová kavárna, knihovny, reminiscenční koutek, Kaple sv. Ludmily a také prostory jídelen.

Jak si podat žádost?

Žádost si můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice, na recepci nebo je k dispozici ke stažení zde. Součástí žádosti je lékařské vyjádření od praktického lékaře zde. Žádost je nutné čitelně vyplnit, vlastnoručně podepsat a odeslat na adresu domova seniorů nebo přinést osobně. Pro podrobnější informace je možné si domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí příslušného domova.

Kontakt:

Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel.: 315 630 040 (recepce)

Sociální pracovnice Domova Vážka

Bc. Renata Hencová
Tel.: 734 442 733
e-mail: r.hencova@ssmm.cz

Kontaktní formulář (zaslání dotazu sociální pracovnici)

Informace pro nově nastupující uživatele Domov Vážka